ULTRA X-TEX

Kierrätysmateriaaleista valmistettu kangas päästää veden lävitseen samalla, kun se suodattaa öljyn. Ultra-X-Tex-kangas, jota on jo pitkään käytetty eri nomaisena huleveden hallinnan tuotteena, toimii poi kkeuksellisen tehokkaasti myös öljyvuotojen hallinnassa....

Ultra-Track Pans

Ultra-Track Pan® -torjunta-alustat Komposiittimalli Moduuleista koostuvat 6-metriset torjunta-alustat muodostavat yhtenäisen säiliön vuodoille, mikä varmistaa rajattoman tilavuuden. Ultra-Track Pans® -torjunta-alustat Torju säiliövaunujen ja veturien ympäristölle...

ULTRA-POP UP POOL

Laajentuvalla torjunta-altaalla keräät haitalliset vuodot minimoiden ympäristövahingot ja puhdistuskustannukset. Ultra-Pop Up Pool® -torjunta-allas on kompakti, helppokäyttöinen vuodontorjuntatuote, jolla keräät kaiken haitallisen nesteen useissa eri...

ULTRA-DEWATERING – SÄKIT

Kerää talteen kuivauspumppauksessa kertyvä sedimentti ja öljy.   Rakennettaessa joudutaan usein kuivattamaan soisia tai alavia alueita. Kun näiltä alueilta pumpataan vettä, mukaan tarttuu myös paljon mutaa, lietettä ja orgaanista materiaalia. Tällaiset...

ULTRA-OIL STAIN REMOVER

Poista öljytahrat asfaltista, tiilistä ja tiivistys käsittelemättömästä betonista. Imukykyiset liinat poistavat vain osan vuotaneesta öljystä. Useissa tilanteissa työn loppuun saattaminen vaatii myös tahrojen puhdistamista likaantuneelta pinnalta. Ultra-Oil Stain...