Luontoäiti tehostettuna

Mikä on paras tapa puhdistaa öljyvuodot? Luonto on kehittänyt täydellisen ratkaisun. Sellaisiin paikkoihin, joissa luontoon tihkuu öljyä luonnollisesti, on kehittynyt öljyä hajottavia mikro-organismeja (mikrobeja). Luonto pystyy puhdistamaan itsensä, mutta se vie aikaa. Kyse on hitaasta, luonnollisesta parantumisesta – luonnon omasta saasteenestojärjestelmästä. Ongelmana on, että nykyään ihmiskunta tuottaa luontoon paljon enemmän hiilivetysaastetta kuin luonto voi nopeasti poistaa. Ultra-Microbes on 100-prosenttisesti luonnollinen tapa kiihdyttää tätä luonnon prosessia. Päästämällä Ultra-Microbes-mikrobeja saastuneeseen ympäristöön nopeutetaan saasteen luonnollista hajoamista ja saadaan biopuhdistus tapahtumaan päivissä tai viikoissa sen sijaan, että siinä kestäisi kuukausia tai vuosia.

Mistä nämä mikrobit ovat peräisin? Ultra-Microbes koostuu kolmentyyppisistä mikrobeista, jotka on viljelty ankarista luonnonolosuhteista, kuten vedenalaisista hydrotermaalisista aukoista ja alueilta, joissa on tuliperäistä toimintaa. Niitä on jalostettu ja kehitetty luonnollisesti merivedessä ja ammoniakissa Teksasin vähärikkinen raakaöljy ainoana ravinnonlähteenä.

100-prosenttisesti luonnollinen Lopputuloksena on 100-prosenttisesti luonnolliset, karaistuneet ja nopeasti hajottavat mikrobit, jotka käyttävät ravintonaan öljyä ja muita hiilivetyjä sekä orgaanista jätettä. Tätä mikrobiyhdistelmää (Ultra-Microbes) ei ole geenimuunneltu. Nämä luonnollisesti esiintyvät mikrobit ovat olleet Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto EPA:n suojelusuunnitelmalistalla siitä asti, kun listaa on pidetty.

Kuinka ne toimivat? Ultra-Microbes-mikrobit kuluttavat hiilivetymolekyylit hajottaen ne vaarattomiksi sivutuotteiksi: hiileksi, hiilidioksidiksi ja lipideiksi (luonnollisia, liukoisia, rasvapitoisia materiaaleja, joita kalat ja kasvit käyttävät ravintona). Mitä monimutkaisempi hiilivety, sitä pidempään prosessissa kestää (esim. petrolin ja dieselin hajottaminen on nopeampaa kuin moottoriöljyn). Tämä luonnollinen prosessi tehostuu, kun juuri näitä mikrobeja päästetään saastuneelle tai öljyvuotoalueelle (lisää tietoa alempana). Ultra-Microbes-tuotteilla voidaan vapauttaa jopa 5 miljardia mikrobia grammaa kohden öljyvuotoalueelle, rasvaiseen lietekaivoon, veden/öljyn erottimeen jne. Jo tuntien kuluessa mikrobit lisääntyvät miljardeista biljooniin grammaa kohden. Nämä mikrobit tarvitsevat vain vettä, happea ja orgaanisen ravinnonlähteen (kuten öljy) muodostaakseen valtavia yhdyskuntia, jotka hajottavat öljyn puhdistaen maan tai veden, rasvanerotuskaivot, saostuskaivot, hulevesiviemärit tai lähes minkä tahansa muun saastuneen kohteen.

Mitä mikrobeille tapahtuu ”työn” jälkeen? Noin 90 päivää sen jälkeen, kun mikrobeilta loppuu vesi, happi ja ravinto, mikrobiyhdyskunta alkaa kuolla luonnollisesti. Miten ne toimitetaan? Ultra-Microbes-mikrobit toimitetaan horroksessa bentoniittisavipohjaisessa kuljetusaineessa. Kun kuljetusaine liukenee veteen, mikrobit aktivoituvat, ja vesi saattaa väliaikaisesti muuttua sameaksi saven johdosta.

Mitä muuta pitää tietää? Ultra-Microbes-tuotteita tulee säilöä ja käyttää 4,4–48,9 °C:n lämpötilassa. Tätä matalammat ja korkeammat lämpötilat voivat tehdä mikrobeista tehottomia. Mikrobeja ei saa altistaa säteilylle. Mikrobeja saa käyttää vain sovelluksiin, joissa pH-taso on 5,5–9,5. Osoitteesta www.UltraMicrobes.com löydät usein kysytyt kysymykset ja testiaineiston.